Fotografia

Chodząc ulicami miasta do naszego mózgu docierają tysiące obrazów otaczającej nas rzeczywistości. Całkiem zwyczajne elementy architektury miejskiej czy krajobrazu mogą stać się niezwykłe dzięki fotografii. Poprzez fotografię wizualna codzienność nabiera nowego znaczenia i możliwości twórczych, które wykraczają poza jej zwykłe funkcje. Elementy pozornie nieciekawe mogą emanować wyeksponowanymi kontrastami oraz powiązaniami form i kształtów tworząc atrakcyjne wizualnie obrazy. Obrazy zarejestrowane na matrycy aparatu są nie tylko cyfrowymi danymi, ale przede wszystkim subiektywnymi stanami ducha oraz emocjami. Emocje zapisane na fotografii wyrażają swoistą energię, która może zamanifestować się właśnie w obrazie plastycznym jakim jest fotografia.