Muzyka


Główną osią mojej twórczości muzyczno-literackiej jest słowo. Muzyka jest tłem dla tekstu i pełni wobec niego funkcję służebną, pozwala ożywić tekst nadając mu formę piosenki. W swoich utworach inspiruję się twórczością wielu autorów-kompozytorów z gatuku piosenki poetyckiej takich jak Bob Dylan, Jaromir Nohavica, Leonard Cohen, Bułat Okudżawa czy Andrzej Sikorowski.

Wszystkie utwory realizuję w całości w moim domowym studiu nagrań. Piosenki które tworze cechuje poszukiwanie pewnej transcendencji, czegoś co wykracza poza świat widzialny, poszukiwanie w muzyce i tekście autentyzmu, szczerości poruszającej w sercu tęsknotę której nic na tym świecie nie jest w stanie zaspokoić. Utwory wypowiadają pewną tajemnicę, zadają pytania jednak nie pozostawiają jednej jednoznacznej odpowiedzi.

Myślę, że rodzaj twórczości który proponuje może być propozycją oraz inspiracją dla ludzi poszukujących prawdy o świecie w sposób bardziej intuicyjny niż intelektualny, ale przede wszystkim prawdy o sobie samym.